Prodej palivového dříví

Zdroje pro palivové dříví jsou omezené v množství odpovídající velikosti lesního majetku. Z průměrné roční těžby 8 000 m3 činí palivové dříví cca 200 m3 (2,5% ), z ročních tržeb pak 1 %.

 

Možné zdroje paliva u Městských lesů Prachatice s.r.o.

1. Zbytky po mýtní těžbě, klest – časově omezeno, vyklidit nutno nejdéle do 1 měsíce po ukončení těžby z důvodů zachovaní zmlazení, zalesnění, hmyzí škůdci apod. Na vzestupu je štěpkování klestu po těžbě dodavatelskými firmami, dosud převažuje pálení klestu.

2. Dřevní hmota z výchovných zásahů - převážně prořezávek a mladších probírek . Jedná se o hmotu nehroubí, pod 8 cm průměru. Roční rozsah cca 30 ha plochy.

3. Hmota z tzv. čistoty lesa – těžební zbytky z probírek, jednotlivé souše apod.
 

Tyto možnosti jsou využívány v rámci „tzv. samovýrob“. Na základě jednoduché smlouvy zadává příslušný lesník pracoviště s prostorovým a časovým vymezením. Cena je víceméně symbolická (50 Kč/m3) a „kupní smlouva“ prezentuje legální vjezd do lesa a řeší bezpečnost práce.
 

4. Prodej hotového palivového dříví (hroubí nad 8 cm průměru) - zpracované v m, výřezech vyjímečně celé délky (tyče). Cca 200 m3 ročně. Jedná se o dříví s měkkou hnilobou. Současná cena je 850 Kč/m3 ( 544 Kč/prm) + 14 % DPH.

5. Užitkové dříví vlákninové – neucelené náklady na odvozní místě v lese nebo manipulačním skladě. Cena 1000 Kč/m3 ( 672 Kč/prm) + 14 % DPH.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode