O NÁS 

 •  Novodobá historie Městských lesů začíná rokem 2001 vydáním restitučních zákonů 172/1991 a 229/1991, dle kterých se navrací lesy původním vlastníkům
 • Po vzniku organizačních předpokladů pro obhospodařování lesů jsou tyto fyzicky předány k 1.1. 1992 Městu Prachatice, které tyto spravuje prostřednictvím příspěvkové organizace Městské lesy Prachatice začleněné pod Technické služby Prachatice
 • Jako náhradu za ušlý zisk od doby práva na lesní majetek (od nabytí účinnosti zákona 172/1991) do doby fyzického převzetí 1.1.2002 dostává Město Prachatice od povinné osoby (státních lesů) přibližovací traktor LKT 81
 • Sídlo Městských lesů Prachatice zůstává v Dlouhé ulici – bývalé polesí Jč státních lesů . K řízení organizace Městských je vybrán stávají vedoucí polesí Prachatice Dalibor Rund
 • V roce 1995 rozhodlo zastupitelstvo Města Prachatice o zřízení samostatné společnosti Městské lesy Prachatice s.r.o., s vkladem 100 000 Kč Město Prachatice a 20000 Kč jednatel společnosti
 • V roce 2000 opravují Městské lesy Prachatice budovu v Kasárenské ulici čp. 11 (bývalé cihelny). Vzniká nové zázemí pro firmu : v přízemí kanceláře, garáže, skladové prostory, sociální zařízení a v 1. patře 2 byty pro personál (3+1. 1+1)
 • V roce 2001 s odchodem jednatele do starobního důchodu ukončen podíl jednatele společnosti MLP. Od. 1.1. 2001 je 100% vlastníkem společnosti Město Prachatice. N základě výběrového řízení nastupuje do funkce jednatele ing. František Štěrba
 • Výměra navrácená ke dni zákona o obcích č. 172/1991 činila 1400 ha. Po dohledání a navrácení dalších, původně sporných přídělů (až do roku 2010) v k.ú. Libínské Sedlo, Volovice, Perlovice, Zábrdí, Kahov, Oseky ..) bylo předáno dalších 150 ha lesa
 • Původní personální obsazení 1 vedoucí, 1 ekonom a 3 lesníci. V roce 2007 jsou v rámci úspor redukovány 3 lesnické úseky (Černá hora, Libín, Kobylí hora) o necelé výměře 500 ha na lesníka na 2 lesnické úseky s výměrou 800 ha na lesnický úsek (Černá hora, Libín)
 • Mimo základní lesnické obhospodařování k lesnickému úseku Černá hora přináleží spravování Lesní školky Fefrovské rybníčky o výměře 1 ha s produkcí 40-70 tisíc sazenic ročně. K lesnickému úseku Libín náleží plantáž vánočních stromků (1,6 ha) a 3 Fefrovké rybníčky
 • V roce 2006 – úprava svažitého terénu v lesní školce na pracovní pole mechanizovaně obhospodařovatelné a zřízení samospádové závlahy z vybudovaného jezírka nad Tankovkou
 • V roce 2008 ukončení prodeje slabých surových kmenů a zřízen manipulační sklad Zdenice s roční kapacitou 3000 m3
 • Pěstební činnost je zajišťována z 80 % režijními zaměstnanci, těžební činnost z 50 % rovněž vlastními zaměstnanci (traktor JD)
 • Průměrná roční těžba činní 8000 m3, 40 ha probírek, 20 ha prořezávek a 5 ha zalesnění
 • (podrobněji v dalších kapitolách)
 • Městské lesy Prachatice jsou členem SVOL (sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů). Prostřednictvím tohoto sdružení zobchodovávají cca 1/3 vyprodukovaných sortimentů
 • Zástupci společnosti jsou členy České lesnické společnosti Boubín (viz samostatná kapitola)
 • Mimo ekonomické zájmy (zajištění nájemného) je snahou lesního personálu co nejlépe zajišťovat i ostatní mimoprodukční funkce lesa, o kterých je zmíněno v dalších kapitolách
 • MLP jsou držitelem licence k výkonu funkce odborného lesního hospodáře – jednatel spol.
 • Licence pro nakládání se semenem a sazenicemi lesních dřevin – jednatel společnosti
 • Certifikace lesů PEFC – trvale udržitelného obhospodařování lesů

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode